Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Aktualności

Światowy Dzień Grafika

Nasi graficy świętują, a my razem z nimi!
 
Corocznie, 27 kwietnia, nieustannie od 1995 roku obchodzimy na świecie święto Światowego Dnia Grafika. Święto odbywa się w rocznicę powstania Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Grafików Projektantów Icograda założonej 27 kwietnia 1963 roku, która zrzesza instytucje artystyczne oraz grupy ze środowisk twórczych wielu krajów świata. Polskim członkiem Rady jest m.in. Muzeum Plakatu w Wilanowie, Agencja Supremum Group, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.
Światowy Dzień Grafika jest świętem zawodu grafika, grafika komputerowego, rysunku graficznego (m.in. grafiki użytkowej, wizerunku firm) oraz komunikacji wizualnej (dotyczących środków masowego przekazu i komunikacji społecznej).
Celem autorów tego święta jest ukazanie roli artystycznej i estetycznej różnych elementów graficznych i plastycznych w naszym życiu, także w Internecie. Stowarzyszenie Grafików chce także, by istniała większa i cieplejsza więź pomiędzy ludźmi, którzy bardzo często są ze sobą skłóceni, bo sztuka powinna łączyć, a nie dzielić.
Współczesne media potrzebują coraz więcej informacji wizualnych, które umożliwią im zilustrowanie treści drukowanych, do promocji oraz ruchomych grafik dla potrzeb internetu, czy przestrzeni zabudowanej. Projektanci graficzni tworzą w tym wypadku swoistego rodzaju kanał transmisyjny, który łączy różnego rodzaju komunikaty kierowane do nas z kilkunastu źródeł. Projektanci graficzni aby odnieść sukces muszą być dobrze poinformowani, utalentowani oraz bardzo dociekliwi, jeżeli chodzi o badanie rzeczywistości.
Uczniowie naszego kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej w swoich zmaganiach z nauką warsztatu projektowania graficznego każdego dnia mierzą się z wymaganiami stawianymi dzisiejszemu projektantowi graficznemu. Doskonale też wiedzą jak dużo ciężkiej pracy wymaga stworzenie chwytliwego projektu, który na długo zapadnie wielu w pamięci i jak praca nad projektami obarczona jest brakiem jakichkolwiek ograniczeń czasowych. Presja czasu, nieustanne wymagania, liczne korekty to wszystko wymaga czasu i wielu poświęceń.
Dlatego z okazji Światowego Dnia Grafika wszystkim przedstawicielom tej branży, jak i naszym dzielnym, podejmującym wyzwania uczniom wypada życzyć jak najwięcej kreatywności, pomysłowości, wytrwałości oraz spełnienia. Abyście w przyszłości znaleźli wymarzoną pracę dającą Wam satysfakcję i nieustający rozwój!
W tym roku z tej okazji uczniowie klasy 1a oraz 2ap o kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej pod kierunkiem Pani Renaty Orzeszek przygotowali plakaty upamiętniające ten jakże ważny dla nich, świąteczny dzień.

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl