Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Aktualności

Innowacja pedagogiczna w naszej szkole

W ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w naszej szkole prowadzony jest program innowacji pedagogicznej  pt. „Wpływ systemów radiokomunikacji i diagnostyki nawierzchni kolejowej na bezpieczeństwo ruchu pociągów” .

W projekcje innowacji pedagogicznej uczestniczą uczniowie  klasy 3c, którzy biorą  udział w szkoleniach prowadzonych przez PKP PLK S.A. Zakładem Linii Kolejowych w Siedlcach jak i nauczycieli przedmiotów zawodowych.

W programie tym zawarte są rozszerzone treści kształcenia z zakresu wiedzy zawartej w podstawie programowej w zawodzie technika transportu kolejowego. Dzięki innowacji uczniowie zostaną zapoznani z wielosystemowymi systemami radiokomunikacji podczas prowadzenia pociągów, diagnostyki nawierzchni kolejowej, działaniem, eksploatacją, przeznaczeniem radiotelefonu typu „Koliber” oraz toromierza cyfrowego typu DTG.

Uczniowie tego kierunku  będą lepiej przygotowani do pracy na kolei dzięki umiejętności korzystania  z radiotelefonu stacjonarnego i cyfrowego toromierza. W ramach innowacji pedagogicznej zakupiony został sprzęt co  pozwoli  uczniom w praktyce opanować umiejętności niezbędne do przyszłej pracy w zawodzie

Szkoła nasza przy realizacji tego projektu nawiązała  współpracę z Zakładem Linii Kolejowych PKP PLK   S.A. w Siedlcach, który zorganizował serię szkoleń, przeznaczonych dla młodzieży kształcącej się w zawodzie technik transportu kolejowego, jak i dla nauczycieli przedmiotów zawodowych na tym kierunku. Uczniowie zdobywają dzięki temu cenną wiedzę i kompetencje związane z wykorzystaniem systemów radiokomunikacji w prowadzeniu ruchu pociągów i diagnostyki nawierzchni kolejowej, Dla kadry pedagogicznej to zaś okazja do poszerzenia umiejętności w zakresie wąsko wyspecjalizowanych zagadnień zawodowych.

Realizowana  innowacja pedagogiczna ma na celu m. in.: poszerzenie zainteresowania kształceniem zawodowym na kierunku technik transportu kolejowego, dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, zachęcenie młodych, dobrze przygotowanych absolwentów do podejmowania pracy w regionie oraz rozpoczynania własnej działalności gospodarczej w zgodzie z dynamiką rynku pracy. W ten sposób wpisuje się ona w misję ZSP nr 6, czyli przekazywanie uczniom wiedzy  i praktycznych umiejętności, które będą oni mogli wykorzystywać bezpośrednio na stanowisku pracy po podjęciu zatrudnienia.

Opracowała:
Urszula Aksiuto

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl