Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Aktualności

Siedlecka Kolejówka podpisała porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju i kształcenia w zawodach związanych z kolejnictwem

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach podpisał porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju i kształcenia uczniów w zawodach związanych z kolejnictwem ze Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. Porozumienie podpisali: p. Cezary Lewandowski – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, p. Dariusz Grajda – członek Zarządu, Dyrektor Handlowy, p. Andrzej Sitnik – Prezydent Miasta Siedlce i p. Monika Kowalczyk – P.O. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach.

Zawarte między Spółką a Szkołą porozumienie ma na celu współpracę w zakresie praktycznego kształcenia uczniów w zawodach związanych z kolejnictwem. Uczniowie wyróżniający się wiedzą będą mogli otrzymywać stypendium, absolwenci ZSP nr 6 odbywać staże zawodowe w Spółce. Dzięki współpracy ze Spółką uczniowie i nauczyciele ZSP nr 6 będą uczestniczyć w organizowanych przez Spółkę przedsięwzięciach poszerzających wiedzę zawodową i umiejętności praktyczne.

Obecnie uczniowie siedleckiej „Kolejówki” kształcą się w 6 zawodach związanych z kolejnictwem:

Technikum nr 6 – technik transportu kolejowego, technik pojazdów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budownictwa kolejowego.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 – mechanik pojazdów kolejowych.

Bardzo cieszę się z podpisania tego porozumienia. To kolejna szansa, wsparcie i gwarancja zatrudnienia po zakończeniu edukacji dla uczniów naszej szkoły. Mam nadzieję, że znajdą się też uczniowie szkół podstawowych, którzy skorzystają z naszej oferty i podejmą naukę w naszej szkole. Nasza oferta kształcenia odpowiada realnym potrzebom rynku pracy – powiedziała Monika Kowalczyk p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach.

 

fot. UM Siedlce

>>>

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl