Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Aktualności

Udział siedleckiej Kolejówki w III Forum Kultury Bezpieczeństwa w Europejskim Roku Kolei

„Bezpieczeństwo i rozwój transportu kolejowego w rękach przyszłej kadry zawodowej” pod takim hasłem odbyło się III Forum Kultury Bezpieczeństwa. Wydarzenie wpisało się w cele Europejskiego Roku Kolei, w tym m.in. promowanie atrakcyjności zawodów związanych z transportem kolejowym. Forum było częścią projektu Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Spotkanie odbyło się 29 września 2021 r.

Z ubiegłorocznego raportu „Kolejowe szkolnictwo zawodowe. Analiza UTK” wynika, że edukacja branżowa to obszar, który wymaga szczególnej atencji, gdyż powstająca luka pokoleniowa może być zagrożeniem dla rozwoju kolei zarówno w Polsce jak i w Europie. Głównym celem wydarzenia było wsparcie sektora kolejowego w aspekcie rosnącego zapotrzebowania na  wykwalifikowaną kadrę zawodową i znalezienie rozwiązań na zapewnienie dopływu kadr o odpowiednich kwalifikacjach. Wysoki poziom przygotowania zawodowego przyszłych pracowników kolei to ważny element warunkujący bezpieczeństwo ruchu kolejowego, stąd też tak istotną rolę odgrywa kształtowanie świadomości przyszłej kadry już na etapie edukacji w szkołach ponadpodstawowych.

W trakcie Forum dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wskazał istotę kolejowego szkolnictwa zawodowego i odpowiednio wykwalifikowanej kadry zawodowej jako jednego z głównych filarów kultury bezpieczeństwa. O działaniach i planach w zakresie rozwoju branżowego szkolnictwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora kolejowego mówiła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki p. Marzena Machałek. Sekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury p. Andrzej Bittel przedstawił sektor kolejowy jako nowoczesne i atrakcyjne miejsce pracy w kontekście realizowanych inwestycji.  Nie zabrakło również głosu pracodawców na temat najistotniejszych potrzeb w obszarze zatrudnienia, w imieniu których wystąpił przedstawiciel Związku Pracodawców Kolejowych.

Interesującym elementem panelu merytorycznego było wskazanie istniejących już rozwiązań, zmierzających do wsparcia kształcenia dualnego i ułatwienie nawiązania porozumienia pomiędzy potencjalnymi pracodawcami a przyszłymi pracownikami. W tej części  p. Bartosz Sokoliński, Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii, zaprezentował działania prowadzone przez Agencję Rozwoju Przemysłu w ramach programu „Kadry dla przemysłu”.

Przykład dobrych praktyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach zaprezentowała mgr Monika Kowalczyk Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach.

W III Forum Kultury Bezpieczeństwa z ramienia szkoły, siedleckiej Kolejówki uczestniczyły: p. Monika Kowalczyk – dyrektor szkoły i p. Urszula Aksiuto – nauczyciel przedmiotów zawodowych kolejowych.

To bardzo cenne doświadczenie. Dobrze, że w szkolnictwie branżowym podejmuje się działania usprawniające kształcenie przyszłych kadr kolejowych.

Jako szkoła cieszymy się z tego, bo przecież kadrę kolejową zasilają również uczniowie siedleckiej Kolejówki.

 

Agenda III Forum Kultury Bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo i rozwój transportu kolejowego w rękach przyszłej kadry zawodowej 

10:00-10:05

   Powitanie i informacje techniczne

   Piotr Szczepaniak, Dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru

10:05-10:15

   Otwarcie Forum

   dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

   Andrzej Bittel, Sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury

Wystąpienia

10:15-12:30

   Działania i plany w zakresie rozwoju branżowego szkolnictwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem sektora kolejowego

   Marzena Machałek, Sekretarz stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki

   Sektor kolejowy w kontekście realizowanych inwestycji jako atrakcyjne i nowoczesne miejsce pracy

   Andrzej Bittel, Sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury

   Kolejowe szkolnictwo zawodowe jako jeden z filarów kultury bezpieczeństwa

   dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

   Kadry dla przemysłu - program wspierający rozwój kierunków zawodowych istotnych na rynku pracy

   Bartosz Sokoliński,  Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii, Agencji Rozwoju Przemysłu

   Analiza potrzeb pracodawców branży kolejowej

   Przedstawiciel Związku Pracodawców Kolejowych

   Program wsparcia w należytym przygotowaniu zawodowym personelu kolejowego

   mgr Monika Kowalczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

12:30-12:45

   Przerwa

Debata

12:45-13:45

   Co zrobić, aby szkolnictwo branżowe odzyskało należną mu rolę w kształceniu przyszłych kadr kolejowych? Jak skutecznie pokonać lukę  
   pokoleniową  i zniwelować braki kadrowe w sektorze kolejowym?

 

   Uczestnicy debaty:

  • dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
  • Piotr Bartosik, Dyrektor Departamentu Strategii Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki
  • Andrzej Bittel, Sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury
  • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu, Politechnika Warszawska
  • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity S.A.
  • mgr inż. Jacek Górski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

   Moderator:

   Piotr Szczepaniak, Dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru

Zakończenie

13:45-14:00

   Zakończenie i podsumowanie

 

   dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl