Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Aktualności

WIOSNA W OBIEKTYWIE III

Szanowna Młodzieży,
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszym III Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym Wiosna w obiektywie pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Siedlce oraz Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Siedlce, Gminy Siedlce oraz Powiatu Siedleckiego.
 
Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród młodzieży fotografii jako środka wyrazu artystycznego oraz popularyzowanie walorów przyrodniczych Polski. Rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą własnego regionu, zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody oraz jej ochrony, dostrzeganie niezwykłych detali otaczającego świata, ludzi i zwierząt mają wspierać popularyzowanie działań artystycznych. Dodatkowo celem konkursu jest rozwijanie i kształtowanie wrażliwości estetycznej młodzieży, jak również pobudzenie młodzieży do kreatywności i oryginalności. Ponadto konkurs upowszechnia i popularyzuje fotografię jako dziedzinę sztuki, rozwija zainteresowania i umiejętności fotograficzne oraz rozwija kompetencje młodzieży z zakresu fotografii oraz nowoczesnych technologii cyfrowych i informatycznych.
 
Prace konkursowe należy składać w okresie od 21 marca 2023 r. do
28 kwietnia 2023 r. Uczestnicy konkursu nadsyłają w tym czasie, w formie elektronicznej prace konkursowe oraz zgłoszenia do konkursu na adres KonkursFotoWiosna@zsp6siedlce.pl
 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16 maja 2023 r. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie lub drogą elektroniczną. Lista Laureatów i osób wyróżnionych zostanie również opublikowana na stronie internetowej naszej szkoły www.zsp6siedlce.pl oraz w lokalnych mediach.
 
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu oraz osobom wyróżnionym odbędzie się 30 maja 2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie naszej szkoły. Zaproszenia dla laureatów, wyróżnionych oraz ich szkolnych opiekunów zostaną wysłane pocztą elektroniczną.
 
Poniżej dostępny jest regulamin konkursu, w którym podane są wszystkie szczegółowe informacje na temat naszego konkursu.
Serdecznie zapraszamy oraz zachęcamy do udziału! 

Odpowiedzialne:
 
Weronika Makowska – wicedyrektor ds. zawodowych oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych na kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej, weronika_makowska@zsp6siedlce.pl
 
Anita Fatyga - nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących - j. angielski, anita_fatyga@zsp6siedlce.pl
 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl