Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Biblioteka

Rok 2021 - Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

22 stycznia 2021 roku upływa 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.Był on, obok Tadeusza Gajcego, najwybitniejszym przedstawicielem poetów pokolenia Kolumbów. Pokolenia, które podczas II wojny światowej walczyło o wolność Ojczyzny.
Krzysztof Kamil Baczyński wyróżniał się niezwykłym talentem literackim i plastycznym. Od 1933 roku uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Stefana Batorego. W jednej klasie był m.in. z Tadeuszem Zawadzkim ps. Zośka, Janem Bytnarem ps. Rudy i Maciejem Aleksym Dawidowskim ps. Alek. W 1939 roku uzyskał świadectwo dojrzałości.
Podczas okupacji niemieckiej tworzył, studiował oraz zaangażował się w działalność konspiracyjną. Od 1940 roku publikował konspiracyjne tomiki wierszy m.in. pod pseudonimem Jan Bugaj. Od jesieni 1942 roku studiował polonistykę na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. Jako żołnierz Armii Krajowej służył w dwóch harcerskich batalionach: najpierw w batalionie „Zośka”, a następnie w batalionie „Parasol”.
Młody, obiecujący poeta brał udział w Powstaniu Warszawskim. Czwartego dnia powstania został śmiertelnie raniony przez niemieckiego snajpera w pałacu Blanka. Artysta zginął w wieku 23 lat. W powstaniu, 1 września 1944 roku, zginęła także jego żona – Barbara Baczyńska.
Krzysztof Kamil Baczyński przez historyków literatury jest uważany za jednego z największych polskich poetów.
W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, polskiej niepodległości i polskiej kultury, w 100-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 27 listopada 2020 ogłasił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddał hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu.
 
Biblioteka szkolna - parter
Wypożyczalnia:
Poniedziałek
8.00 – 14.00
Wtorek-Piątek
8.00 – 15.00
 
Czytelnia:
Poniedziałek - Czwartek
8.00 – 12.00
Piątek
8.00 – 12.30
 
Zasady prowadzenia bibliotek szkolnych regulują:
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku.
Szczegółowe ustalenia dotyczące ZSP nr 6 znajdują się w Statucie Szkoły i w Regulaminie Biblioteki
 
 
 
 
 
 
Pracownicy biblioteki:
Hanna Gadomska
Anna Poniatowska
Małgorzata Remiszewska


 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl