Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Branżowa szkoła I stopnia Mechanik pojazdów kolejowych

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl