Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Portugalia

Nasi uczniowie na dwutygodniowym stażu w Portugalii

Od 25.09.2021 r. do 09.10.2021 r. uczniowie z klas 2a, 2c, 2d, 3ag, 3bg, 3cg, 3bp, 3dp odbyli dwutygodniowy staż zawodowy w Bradze w Portugalii. Uczniowie uczestniczyli w stażu zawodowym w ramach realizacji projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” „Europejskie kwalifikacje zawodowe”, realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Uczniowie kształcący się w naszej szkole na kierunkach technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik geodeta, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik budownictwa kolejowego podczas stażu, dzięki szkoleniom i wizytom studyjnym, wzbogacali swoją wiedzę, podwyższali umiejętności i kompetencje. Do odbycia stażu w Portugalii uczniowie zostali wcześniej odpowiednio przygotowani. Uczestniczyli w zajęciach przygotowawczych, a mianowicie kursie języka angielskiego, zajęciach kulturowych, pedagogicznych, spotkaniach dotyczących prawnych aspektów pobytu za granicą oraz kursie pierwszej pomocy. Te zajęcia okazały się niezwykle pomocne podczas pobytu w Portugalii. Dzięki nim mogli łatwiej komunikować się, integrować w grupie i mogli czuć się bezpiecznie. Opiekę nad uczniami ze strony szkoły sprawowało dwóch nauczycieli. Podczas dwutygodniowego pobytu w Portugalii uczniowie wraz z opiekunami mieli okazję poznać bogatą kulturę tego kraju. Nie zabrakło im również wrażeń podczas zwiedzania Bragi, Porto, jak również wielu innych ciekawych miejsc.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl