Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 
Zdjęcia z projektowania publikacji
 
To zajęcia na, których pracujemy w trzech programach Adobe: Photoshop,
Ilustrator, Indesign. Uczymy się projektować proste formy w postaci akcydensów,
jak i formaty wielostronicowe: jak broszura czy książka. Składamy plakaty,
etykiety, oprawy, prezenatcje, obwoluty książkowe i wiele innych form.
 
Obecne zdjęcia w naszej galerii są z zajęć projektowania publikacji, gdzie oprawialiśmy
nasze wydrukowane prace. Prace manualne są ważną częścią naszej pracy,
uczą nas dokładności, cierpliwości i pracy w grupie. To nasze prace, które
zaprojektowaliśmy na zajęciach i samodzielnie je oprawiliśmy.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl