Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Projekty

Europejskie kwalifikacje zawodowe - Portugalia

Szanowni Uczniowie i Rodzice, Rozpoczynamy rekrutację pierwszego naboru na rok 2021 do ...

eTwinning project

Uczniowie ZSP nr 6 w Siedlcach rozpoczynają międzynarodową przygodę z programem ...

Po kwalifikacje do Europy - Hiszpania

Po kwalifikacje do Europy - HiszpaniaDrodzy Uczniowie klas 2 i 3 i RodziceRozpoczynamy rekrutację ...

Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości - Grecja

Siedlecka młodzież z ZSP nr 6 w Siedlcach zrealizowała staż w Grecji w ramach projektu "Przez dobre ...

Zawodowo w dorosłość - Wielka Brytania

18 września w Warszawie odbyło się szkolenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie zasad ...

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl